Mācītājs:                 Juris Moricsavizei
tālr.                          29220810;
e-pasts:                   juris.morics@inbox.lv

Privātas sarunas ar mācītāju notiek baznīcā:

trešdienās             16:00 – 18:30
ceturtdienās         16:00 – 18:30
piektdienās           16:00 – 18:30 (tikai iepriekš vienojoties)
vai citā, Jums ērtākā laikā un vietā. Sarunu lūdzu saskaņojiet ar mācītāju, iepriekš piezvanot pa tālruni, vai e-pastā.

Privāta saruna ar mācītāju ir svētīga un ieteicama. Mācītājs Jūsu vietā nedzīvos Jūsu dzīvi un neatrisinās Jūsu problēmu, bet padomu vienmēr var prasīt un mācītājs atbildēs pamatojot savu atbildi Dieva vārdā. Dažkārt problēmas atrisinājums ir tepat blakus, tikai ir vajadzīgs cits skatījums „no malas”. Nekautrējieties „lietot” savu mācītāju.
Jebkuru nepublisku sarunu ar mācītāju sargā grēksūdzes noslēpums! Sīkāk lūdzu skatiet sadaļā:

SVĒTDARBĪBAS – GRĒKSŪDZE