J. Vītols “Kalna sprediķis” Krusta draudzes koris Dignas Lazdiņas vadībā, ērģeles spēlē Aija Ziņģīte, AD 2017. 7. maijā Jubilate svētdienā pēc sprediķa.

 

 

Ieskats Baznīcu nakts koncerta ierakstos

Emīla Dārziņa koris – dir. Nora Vītiņa

 

Rīgas Krusta ev. lut. draudzes koris un ērģelniece Aija Ziņģīte – dir. Digna Lazdiņa

 

Draudzes koris aicina pievienoties dziedāt gribošus un mūzikas instrumentus spēlējošus draudzes locekļus! Piesakieties pie Dignas.

Draudzes ērģelnieces:

Aija Ziņģīte

Baiba Betlere

Lauma Akmene

Draudzes kora diriģentes:

Digna Lazdiņa

Ieva Prauliņa

Kora mēģinājumi notiek:

‍trešdienās – plkst. 20:20
svētdienās – plks. 9:00