ES ESMU ceļš, patiesība un dzīvība Jņ 14:6

Dievkalpojumi:
 • svētdienās plkst. 11.00
 • trešdienās plkst. 19.00
Lūgšanu stundas:
 • darbdienās plkst. 6.00 – 7.00
 • sestdienās plkst. 9.00
Slavēšana:
 • sestdienās plkst. 19.00
Mīļais draudzes locekli!

Tu apmeklē dievkalpojumus un ziedo draudzes darbam! Paldies Tev par to! Bet varbūt Tu gribi piedalīties praktiskā kalpošanā ar savu darbu?
Ir vajadzīgi kalpotāji pie telpu un teritorijas uzkopšanas, altāra sakārtošanas un ziedu sagādāšanas; darbam ar skaņu tehniku (notiks apmācība), interneta mājas lapas tehniskās un vizuālās uzturēšanas (būs apmācība). Kā arī, protams, Tu vari nākt ar savām kalpošanas idejām, kuru realizēšanu esi pats/pati gatavs organizēt. Lai Dievs svētī darbu Kunga namā.
Pieteikties vari pie mācītāja.

Vīru vakari:
 • pirmdienās plkst. 19.00
Bībeles stundas:
 • otrdienās plkst. 19.00
Iesvētes mācība / Alfa kurss:
 • ceturtdienās plkst. 19.00
Jauniešu vakari:
 • pašlaik nenotiek
Māsu vakari:
 • reiz mēnesī piektdienās plkst. 19.00 (skat. galvenajā lapā vai mūsu facebook lapā par datumiem)
Senior rīti:
 • mēneša otrajā sestdienā plkst. 10.00
Lai slavēts mūsu Kunga Jēzus Kristus Dievs un Tēvs, kas mūs Kristū ir svētījis ar visāda veida
garīgu svētību debesīs. Viņā Tas mūs pirms pasaules radīšanas izredzējis, lai mēs būtu svēti un nevainojami Viņa priekšā mīlestībā. Pēc Savas gribas labā nodoma Viņš jau iepriekš nolēmis, ka mums būs Viņa bērniem būt caur Jēzu Kristu, par slavu Viņa augstajai žēlastībai, ar ko Tas mūs apveltījis Savā mīļotajā Dēlā.” (Ef.1:3-6)